O nás

Cieľom združenia je podpora a rozvoj moderných technológií v oblasti ochrany pred bleskom, podpora vedy, výskumu a spoločenských stykov.

Združenie napomáha rozvoju uvedených vzťahov najmä:

  • podporou odborných publikácií a vedeckých  prác o moderných systémoch ochrany pred bleskom,
  • podporou vytvárania štatistiky o inštalovaných systémoch proti blesku a zberom skúseností získaných od ich inštalácie,
  • podporou vzdelávania v oblasti ochrany pred bleskom,
  • podporou spoločenských a vzdelávacích akcií,
  • vytváraním alebo registráciou záujmových klubov,
  • vypracovávaním odborných stanovísk k platnej a pripravovanej legislatíve a ku iným opatreniam.

Okrem konvenčných systémov SLPA bude zameriavať svoju prácu na systémy ochrany pred bleskami s predstihom iniciácie výboja (ESE), pretože nestranné informácie o týchto produktoch nie sú vždy k dispozícii.

Kto sme

Slovenská asociácia ochrany pred bleskom – Slovak Lightning Protection Association (SLPA)

Odkedy sme

Asociácia bola zaregistrovaná v marci 2017.

Kto sú naši členovia?

Výrobcovia, projektanti, montážnici, obchodníci a revízni technici z celého Slovenska.