Technické dokumenty

V tejto časti budeme postupne uverejňovať zaujímavé dokumenty, týkajúce sa problematiky aktívnych bleskozvodov a ochrany pred bleskom.