Podmienky členstva

Členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

Členstvo v združení vzniká na základe písomne podanej prihlášky a jej odsúhlasením správnou radou.