Ochrana pred bleskom po 1.3.2017

13.06.2017

Po tragickej chybe odd. Normalizácie na ÚNMS Bratislava, ktoré pod tlakom odporcov E.S.E. zrušilo k 1.3.2017 normu STN 34 1398:2014 bez náhrady a bez akéhokoľvek prechodného obdobia na ukončenie rozpracovaných projektov i stavieb, a po neutíchajúcej masívnej kampani odporcov E.S.E. účelovo dezinformujúcej verejnosť, požiadali sme listom dňa 17.4. 2017 Národný inšpektorát práce (ďalej NIP) Košice o záväzné stanovisko k posudzovaniu ochrany pred bleskom E.S.E. zachytávačmi.

NIP Košice citlivo zhodnotil všetky aspekty danej problematiky a dňa 12.6.2017 nám zaslal svoje oficiálne stanovisko. 

Z uvedeného stanoviska jasne vyplýva, že je v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. používať pre aktívne zachytávače E.S.E. na území SR normu prijatú národným normalizačným úradom iného členského štátu EÚ (napr. francúzsku normu NF C 17-102:2011).

Žiadosť OZ SLPA si môžete stiahnuť tu

Stanovisko NIP Košice si môžete stiahnuť tu.


1 2 >