ILPA - Medzinárodná asociácia ochrany pred bleskom

15.01.2020

V snahe informovať odbornú i laickú verejnosť o najnovších výsledkoch výskumu vedeckých tímov z celého sveta v oblasti ochrany pred bleskom technológiou ESE (Early Streamer Emission), budeme postupne uverejňovať príspevky a prednášky zo sympózií organizovaných Medzinárodnou asociáciou ochrany pred bleskom ILPA.

Príspevky sú v položke hlavného menu stránky "NA STIAHNUTIE",  

v časti Medzinárodná asociácia ochrany pred bleskom (I.L.P.A.).

Originály príspevkov je možné stiahnuť : http://www.intlpa.org/technical-papers/


1 2 >